Bygga hus
HamAux

Vi hjälper dig att förverkliga drömmarna

Ett hus är ett liv och en framtid. Det är en vardag fylld av drömmar. Det är fest och bemärkelsehögtider. I huset möts generationer. Relationer utvecklas. Möten mellan människor uppstår och skapar livsavgörande ögonblick som blir till minnen att komma ihåg och hämta kraft ur.


Vi på HamAux hjälper dig att förverkliga dina drömmar om ett nytt hus. Du vet bäst vad du kommer att använda huset till och vi kan hjälpa dig att planera och genomföra bygget från tomt till ett färdigt hus att fylla med liv.


Vi utför planering, ritning, inköp, kontakt med berörda myndigheter, markarbeten såsom schaktning, dränering och gjutning. Vi snickrar, drar VVS, målar och tapetserar. Vi sätter marksten och lägger gräsmatta.


Alla vill inte ha hjälp med allt. Många av våra kunder tycker om att rita sina egna hus. Andra vill vara med och praktiskt delta i arbetet. I dessa fall kan vi bistå med den kunskap som krävs för att processen och resultatet ska få en professionell utgång.

...förverkliga dina drömmar om ett nytt hus.

HamAux  •  Gullberga 694 93 ÖSTANSJÖ  •  Tel +46 (0)70-674 69 87  •  Org nr 556990-0185  •  Bg nr 586-7486